Jídelna

Přihlašování a odhlašování stravování

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ze stravování je možné den předem nejpozději  do 13.00 hod. Výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete stravu odhlásit do 7.00 hodin.
Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nemoci a to mezi 11.30 hod- 11.45 hod.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Stravu ohlašujte na  tel. školní jídelny 778 458 152.

Platba stravného na školní rok 2019/20:
1 strávníci 3- 6 let           33,- Kč
2.strávníci 7-10 let          37,- Kč
Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti v MŠ        ( vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst.9 ).

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě  ze stravování  odhlásit.

Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy ( tj.včetně osobních a věcných nákladů )
Tato částka je stanovena takto:
Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15.dne v měsíci.
Výše záloh :
strávníci  3 -  6  let               650.- Kč
strávníci  7 - 10 let               750.- Kč
 
Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku.

 

 

ALERGENY

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin § 8 odstavec 10.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen.

 

Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.