O NÁS

Naše MŠ je trojtřídní a třídy jsou smíšené.
Od roku 1997 je škola zařazena do projektu „ Mateřská škola podporující zdraví.“
Provoz školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Třídy:
jablíčková(provoz 6.30-16.30 hod.)
kuřátková (provoz  7.30-15.30 hod.)
motýlková (provoz  7.15-15.45 hod.)
V naší mateřské škole preferujeme volnou hru dětí, práci s encyklopediemi, kooperativní, námětové hry a psychomotorická cvičení, práci s přírodním a odpadovým materiálem, výlety, exkurze. Sourozenci jsou dle možnosti zařazováni do stejné třídy. Stejně tak děti, které se znají už před nástupem do školky, mohou být, na přání rodičů, zařazeny do třídy spolu.
Umožňujeme také dětem a rodičům postupnou adaptaci v kolektivu ( rodič může pobývat ve školce s dítětem tak dlouho,než si dítě zvykne a postupně prodlužovat dobu,po kterou je dítě v MŠ samo).

Zaměstnanci:

ředitelka:                    Mgr. Zdeňka Lederová – kuřátková třída

učitelky:                     Pavla Mikušová- kuřátková  třída     

                                 Jaroslava Tonevová – jablíčková třída

                                 Anna Budirská -jablíčková třída

                                 Mgr. Martina Vecková- motýlková třída

                                 Ivana Tošnarová - motýlková třída

školní asistentka:         Alena Koprová

asistentka pedagoga:   Jiřina Sobotková

 

vedoucí ŠJ:                 Bc. Michaela Slováková

hlavní kuchařka:          Silvie Cigáňová
pomocná kuchařka:     Tereza Horáková

provozní zaměstnanci:  Marcela Liptáková, Lenka Halouzková

Pokyny k platbám na školní rok 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 bude ve výši 470 Kč. Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií:  (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let  27. 8. 2020  celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let). 

strávníci  3 -  6  let               650,- Kč               
strávníci  7 - 10 let               750,- Kč

Stravné i školné lze hradit dohromady,  platí se zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci. Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.