O NÁS

Naše MŠ je trojtřídní a třídy jsou smíšené.
Od roku 1997 je škola zařazena do projektu „ Mateřská škola podporující zdraví.“
Provoz školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Třídy:
jablíčková(provoz 6.30-16.30 hod.)
kuřátková (provoz  7.30-15.45 hod.)
motýlková (provoz  7.30-15.30 hod.)
V naší mateřské škole preferujeme volnou hru dětí, práci s encyklopediemi, kooperativní, námětové hry a psychomotorická cvičení, práci s přírodním a odpadovým materiálem, výlety, exkurze. Sourozenci jsou zařazováni do stejné třídy. Stejně tak děti, které se znají už před nástupem do školky, mohou být, na přání rodičů, zařazeny do třídy spolu.
Umožňujeme také dětem a rodičům postupnou adaptaci v kolektivu ( rodič může pobývat ve školce s dítětem tak dlouho,než si dítě zvykne a postupně prodlužovat dobu,po kterou je dítě v MŠ samo).

Zaměstnanci:
p.ředitelka: Bc. Věra Karásková – kuřátková třída
p. učitelky:   Jaroslava Tonevová – jablíčková třída
                    Marcela Pojerová -jablíčková třída
                    Pavla Mikušová- kuřátková  třída
                    Martina Vecková- motýlková třída
                    Ivana Tošnarová - motýlková třída

školní asistenti: Alena Koprová

                        Jiřina Sobotková

vedoucí ŠJ:    Marie Vašková

kuchařka:  Irena Dračková 
pomocná kuchařka:

provozní zaměstnanci:  Marcela Liptáková, Lenka Halouzková