O NÁS

Naše MŠ je trojtřídní a třídy jsou smíšené.
Od roku 1997 je škola zařazena do projektu „ Mateřská škola podporující zdraví.“
Provoz školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Třídy:
jablíčková(provoz 6.30-16.30 hod.)
kuřátková (provoz  7.30-15.45 hod.)
motýlková (provoz  7.30-15.30 hod.)
V naší mateřské škole preferujeme volnou hru dětí, práci s encyklopediemi, kooperativní, námětové hry a psychomotorická cvičení, práci s přírodním a odpadovým materiálem, výlety, exkurze. Sourozenci jsou dle možnosti zařazováni do stejné třídy. Stejně tak děti, které se znají už před nástupem do školky, mohou být, na přání rodičů, zařazeny do třídy spolu.
Umožňujeme také dětem a rodičům postupnou adaptaci v kolektivu ( rodič může pobývat ve školce s dítětem tak dlouho,než si dítě zvykne a postupně prodlužovat dobu,po kterou je dítě v MŠ samo).

Zaměstnanci:

ředitelka:                    Mgr. Zdeňka Lederová – kuřátková třída

učitelky:                      Pavla Mikušová- kuřátková  třída     

                                  Jaroslava Tonevová – jablíčková třída

                                  Marcela Pojerová -jablíčková třída

                                 Mgr. Martina Vecková- motýlková třída

                                 Ivana Tošnarová - motýlková třída

školní asistentky:         Alena Koprová

                                 Jiřina Sobotková

 

vedoucí ŠJ:                  Marie Vráblíková

hlavní kuchařka:          Irena Dračková 
pomocná kuchařka:     Jaroslava Walsbergerová

provozní zaměstnanci:  Marcela Liptáková, Lenka Halouzková