Zápis do školky

INFORMACE ohledně zápisu pro školní rok 2019/2020 JSOU NA  ADRESE: www.zapisdoms.brno.cz

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v pondělí 8.4.2019 od 9:00-11:00, nebo si domluví telefonicky s ředitelkou školy na tel. čísle 770 182 179 jiný termín vydání. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v naší školce:    čtvrtek  2. 5. 2019 v době od   12:00 - 16:00 hod

                                                     pátek     3. 5. 2019 v době od   8:00 - 12:00 hod

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře  a rodný list dítěte, občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Nezapomeňte na datum a podpisy. Účast dítěte při předání přihlášky není nutná, je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Od 9. 5. 2019 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

 

Přijaté děti do naší mateřské školy pro školní rok 2019-20:

 1. 3306995712
 2. 8046968832
 3. 4785682944
 4. 3927217922
 5. 7031904959
 6. 2920230486
 7. 7500432096
 8. 3068861184
 9. 7518693888
 10. 2926090752
 11. 8489511936
 12. 2911147264
 13. 8946656649
 14. 3915246086
 15. 4080509449
 16. 6469930249
 17. 5132123904
 18. 5504128512
 19. 3247085696

Prosíme rodiče dětí, které jsou přijaté na naši MŠ, aby se ve dnech 10. 5. od 8:00 do 11:00 nebo 13. 5. od 13:00 do 16:00 dostavili do ředitelny školy a vyzvedli si Rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte vzít s sebou doklad totožnosti a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny vašeho dítěte, příp. vytištěný tento mail.

Děkujeme.

Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, dáme Vám vědět, pokud se nám nějaké místo uvolní.