Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích v roce 2019

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2019 zajištěn v těchto termínech:

  1. 7. -       12. 7. 2019         MŠ Amerlingova 4             školné       188 Kč

15. 7. -       26. 7. 2019         MŠ Uzbecká 30                   školné       190Kč

29. 7. -        9. 8. 2019          MŠ Švermova 11                školné       225 Kč

12. 8. -       23. 8. 2019         MŠ Běloruská 4                  školné       191 Kč

26. 8. -         1. 9. 2019         všechny MŠ uzavřeny

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s evidenčním listem dítěte si vyzvednete ve své třídě od 8. 4. 2019 a vyplněné odevzdáte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 24. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin. Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a originál evidenčního listu s lékařským potvrzením.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své třídě od paní učitelky v týdnu od 29. dubna 2019. Pokud budete přijati, dostanete i složenky na úhradu školného a stravného, které musí být uhrazeny před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:   -   děti zaměstnaných rodičů

                -    kapacita školy

Upozornění:

Vzhledem k rekonstrukci MŠ Švermova se bude na této MŠ přijímat omezený počet dětí a o přijetí dítěte bude rozhodovat pořadí podané žádosti.