Cestovatelsko-kulinářská akce

Dne 24. 2. 2016 se konala v pořadí již druhá akce pořádaná Spolkem rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno (dále jen „Spolek“). Akce s názvem „Cestovatelsko - kulinářské odpoledne“ se zúčastnilo 47 dětí a jejich rodičů. Všichni zúčastnění se měli možnost seznámit s deseti vybranými zeměmi Evropy a dozvědět se formou her a tvořivých aktvit zajímavé informace o těchto zemích a o tamějším životě. Součástí akce byla rovněž malá ochutnávka vybraných pochutin charakteristických pro tyto země, na které se podíleli samotní rodiče dětí, kteří vlastnoručně zhotovené pokrmy přinesli.

Cílem pořádané akce bylo, aby se děti přiučily něčemu novému, účelně strávily čas s rodiči, posílily svoje kompetence a uvědomily si, že svět nekončí za hranicemi České republikya nemluví se pouze česky. Za splnění všech úkolů a projití stanovišť obdrželo každé z dětí drobnou odměnu.

Dalším neméně významným faktem je, že na akcích tohoto typu mají rodiče/členové Spolku jedinečnou příležitost setkat se s ostatními rodiči a popovídat si, čímž se prohlubují sociální vazby.

Celkové náklady na akci, které se čerpaly z fondu Spolku, činily 927,- Kč.

Žádná z aktivit Spolku by nemohla být zorganizována bez pomoci a dobré komunikacese všemi zaměstnanci MŠ.

 

 

                                                                                                           Anna Ješetová