Podzimní hrátky

Dne 20. října 2015 se na školní zahradě uskutečnilo sportovně-zábavní odpoledne pořádané Spolkem rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno (dále jen „Spolek“) za významné podpory MŠ Amerlingova.

Akce s názvem „Podzimní hrátky“ se skládala z 10 stanovišť, na kterých děti za doprovodu rodičů plnily různé kreativní a pohybové úkoly. Naším cílem bylo, aby se děti nejen pobavily a účelně strávily čas s rodiči, ale zároveň se něčemu novému naučily a také posílily svoje kompetence. Akce tohoto typu u dětí rovněž upevňují pocit sounáležitosti k „vlastní“ školce.

„Podzimních hrátek“ se zúčastnilo celkem 79 dětí. Z toho 64 dětí patřilo do třech tříd, které školka má a zbylé děti jsou sourozenci.

Celkové náklady na pořádanou akci, které byly čerpány z fondu, do kterého přispívají všichni členové Spolku, činily 794,- Kč. Velká část věcí, včetně dárků, jež obdrželi všichni soutěžící, byla pořízena z darů rodičů.

Zpětná vazba a hodnocení od dětí i jejich rodičů je pozitivní a akce naplnila vytýčené cíle.

Na sociální síti byla k tomuto účelu vytvořena uzavřená skupina MŠ Amerlingova, kde rodiče mohou vyjadřovat svoje názory a vzájemně komunikovat.

Anna Ješetová