Povolání-ten dělá to a ten zas tohle

Akce zaměřená na různá povolání se uskutečnila v naší MŠ 20. listopadu 2018. 

Prostřednictvím připravených stanovišť se měli všichni zúčastnění možnost seznámit s vybranými povoláními. Pomocí pracovních listů, tvořivých dílen, puzzle, soutěží  a pohybových aktivit si měli šanci vyzkoušet, co která profese obnáší. Tato akce byla realizována ve vzájemné spolupráci Spolku rodičů a přátel školy a zaměstnanců MŠ Amerlingova. Každé z dětí, které si přišlo zasoutěžit a pobavit se, dostalo za splnění všech úkolů odměnu. Podle spokojených a usměvavých tváří dětí věříme, že se akce povedla a všichni strávili příjemně prožité chvíle. K tomu, by nemohlo dojít bez pomoci ochotných rodičů, kteří věnovali nejen svůj volný čas, ale také hodnotné ceny. Za to vše jim patří poděkování, ale největší odměnou všem byla radost a zaujetí v dětských očích.

Za poskytnuté ceny bychom rádi poděkovali paní Jurkovičové a paní Tomanové.  Děkujeme

Anna Ješetová - Spolek rodičů a přátel MŠ Amerlingova